IB Result
Home > Result > IB
HIGHLIGHTS OF THE IBDP CLASS XII RESULT 2022

Our ninth batch of the IBDP have done themselves proud.

HIGHEST POSSIBLE SCORE: 45

SCHOOL TOPPERS
   
  Aryan Raj Dhawan
44 points
 
     
 
Divit Jain
43 points
Shubh Bafna
43 points
Yash Shroff
43 points
     
Arya Goyal
42 points
Avi Bhattacharya
42 points
Jyotirmay Zamre
42 points
Nayani Modugula
42 points
Sahaj Kishen
42 points
Siya Jatia
42 points
           
 
Other students with scores of 40 and above:
 • Aanish Sachdev
 • Aryaman Pruthi
 • Chirag Jain
 • Jayaditya Singh
 • Khushii Seth
 • Kyra Chhetri
 • Nandini Sardana
 • Neil Radhu
 • Samara Sahi
 • Varada Kapoor
Results at a glance
Total Number of Students 43
Total Number of Diploma Students 43
Highest achievable score in IBDP 45
School Highest 44
World Average 32
School Average 38
EE/TOK Average 2.2/3
% of Students scoring 40 and above 46.51
% of students scoring 35 to 39 32
% of students scoring 30 to 34 19
% of students scoring below 30 2

Subject Toppers
Subject
Number of students
Highest Grade
Name of Students
School Average
World average
English Language and Literature HL
1
6
Myriam Khan
6
5.02
English Language and Literature SL
21
7
Aleena Islam, Arjun Singh Grewal, Diva Datta Gupta, Divit Jain, Sahaj Kishen, Shubh Bafna, Varada Kapoor, 
6
5.26
English Literature HL
5
6
Kyra Chhetri, Samara Sahi
5.2
4.73
English Literature SL
16
6
Amaya Kapur, Arya Goyal, Aryaman Dewan, Aryan Raj Dhawan, Jyotirmay Zamre, Khushii Seth, Nandini Sardana, Nayani Modugula, Neil Radhu, Yash Shroff
5.4
5.26
Hindi B
15
7
Anaanya Poddar, Aryaman Dewan, Khushii Seth, Sahaj Kishen, Rujula Mathur, Varada Kapoor
6.2
5.41
French B
9
7
Jyotirmay Zamre, Myriam Khan
5.67
5.12
Spanish B
12
7
Aryan Raj Dhawan, Siya Jatia
5.67
5.04
Spanish Abinitio SL
7
6
Amaya Kapur, Avi Bhattacharya, Diva Dutta Gupta, Divit Jain, Miraya Agarwal, Nandini Sardana, Tihara Wickramasinghe
6
5.05
Business Management HL
4
7
Jayaditya Singh, Shubh Bafna
6.5
5.24
Business Management SL
4
7
Aryan Kishore Bhartiya, Chirag Jain, Miraya Agarwal
6.75
5.1
Economics HL
21
7
Aanish Sachdev, Amaya Kapur, Arya Goyal, Avi Bhattacharya, Aryan Raj Dhawan, Aryaman Pruthi, Aryan Kishore Bhartiya, Chirag Jain, Divit Jain, Jai Vardhan Khanna, Kyra Chhetri, Miraya Agarwal, Nandini Sardana, Rujula Mathur, Shubh Bafna 
6.67
5.39
Economics SL
9
7
Jayaditya Singh, Jyotirmay Zamre, Khushii Seth, Nayani Modugula, Sahaj Kishen,  
6.56
5.01
History HL
4
7
Arya Goyal, Kyra Chhetri, Sahaj Kishen
6.6
5.3
History SL
5
7
Aryan Raj Dhawan
6
4.76
Geography HL
2
6
Myriam Khan
5.5
5.5
Geography SL
1
7
Yash Shroff
7
5.05
Psychology HL
6
7
Myriam Khan, Nandini Sardana, Tihara Wickramasinghe
6.33
5.07
Psychology SL
6
7
Samara Sahi, Siya Jatia, Yuvana Sahi
6.5
4.79
Biology HL
12
7
Samara Sahi, Yash Shroff
5.58
4.73
Biology SL
2
7
Divit Jain
6
4.56
Chemistry HL
17
7
Avi Bhattacharya, Nayani Modugula, Siya Jatia, Yash Shroff
5.12
4.98
Chemistry SL
10
7
Chirag Jain, Neil Radhu, Samara Sahi
5.4
4.54
Physics HL
10
7
Aanish Sachdev, Aamer Jalan, Aryaman Pruthi, Aryan Raj Dhawan, Nayani Modugula, Neil Radhu 
6.6
5.09
Physics SL
7
7
Avi Bhattacharya, Arya Goyal, Shubh Bafna
6.14
4.64
Environmental Systems and Societies SL
7
7
Aryan Kishore Bhartiya, Kyra Chhetri, Sahaj Kishen, Varada Kapoor
6.14
4.46
Mathematics AA HL
9
7
Aanish Sachdev, Avi Bhattacharya, Jyotirmay Zamre, Nayani Modugula
6.56
5.21
Mathematics AI HL
21
7
Aryaman Pruthi, Chirag Jain, Divit Jain, Jai Vardhan Khanna, Jayaditya Singh, Neil Radhu, Samara Sahi, Sameeksha Bhotika, Siya Jatia, Shubh Bafna
6.1
4.78
Mathematics AA SL
4
6
Diva Dutta Gupta, Raunaq Singh, Tihara Wickramasinghe, Yuvana Sahi
6
4.99
Mathematics AI SL
9
7
Yash Shroff
5
4.39
Visual Art HL
1
5
Ayaan Ghosal
5
4.44
Visual Art SL
1
4
Anaanya Poddar
4
4.11

 


HIGHLIGHTS OF THE IBDP CLASS XII RESULT 2021

Our eighth batch of the IBDP have done themselves proud.

HIGHEST POSSIBLE SCORE: 45

SCHOOL TOPPERS
Heramb Reddy Modugula
44 points
Nandini Agarwal
44 points
Sanya Garg
44 points
     
 
Ananya Anurav
43 points
Karam Singh Sikand
43 points
Saesha Chawla
43 points
Shivam Somani
43 points
Taarini Mittal
43 points
Tanvi Jain
43 points
           
Aadya Bhagat
42 points
Aanya Sengupta
42 points
Rohan Berry
42 points
     
 
Other students with scores of 40 and above:
 • Aarianna Goswamy
 • Aarohi Gupta
 • Parth Chowdhary
 • Ria Innika Bhabu
 • Shivaditya Bose
 • Soham Vasudeva
 • Viraj Sahu
 • Vaibhav Baid
 • Yashovardhan Gupta
Results at a glance
Total Number of Students 33
Total Number of Diploma Students 32
Total Number of Course Students 1
Highest achievable score in IBDP 45
School Highest 44
World Average 33.02
School Average 40
No of Students scoring 40 and above 21
No of students scoring 30 to 39 11
No of students scoring below 30 0

Subject Toppers
Highest Possible Achievable grade 7
Subject
Highest Grade
Name of Students
English Literature 7 Shivam Somani, Taarini Mittal
English Language and Literature 7 Aadya Bhagat, Nandini Agarwal, Tanvi Jain
Hindi B 7 Ananya Anurav, Nandini Agarwal, Rohan Berry,Shivaditya Bose, Taarini Mittal
French B 7 Aanya Sengupta, Aarohi Gupta, Heramb Reddy Modugula
Spanish B 7 Sanya Garg, Saesha Chawla, Shivam Somani
Spanish Ab initio 7 Vaibhav Baid
Business Management 7 Abhimanyu Sareen, Akrish Agarrwal, Shivaditya Bose, Soham Vasudeva, Shyla Chopra , Viraj Sahu
Economics 7 Aanya Sengupta, Aarohi Gupta, Heramb Reddy, Modugula, Nandini Agarwal, Parth Chowdhary, Rohan Berry, Saesha Chawla, Sanya Garg, Shivaan Sood, Shivam Somani, Shyla Chopra, Soham Vasudeva, Tanvi Jain , Vaibhav Baid, Viraj Sahu, Yashovardhan Gupta
History 7 Karam Singh Sikand, Shivam Somani, Yasovardhan Gupta
Geography 7 Ria Innika Bhabu
Psychology 7 Aadya Bhagat, Aarianna Goswamy, Anjali Khanna,Karam Singh Sikand, Rukmini Rajagopal, Taarini Mittal, Sanya Garg, Vaibhav Baid
Biology 7 Aadya Bhagat, Aanya Sengupta, Ananya Anurav, Kanak Kantor, Nandini Agarwal, Ria Innika Bhabu, Saesha Chawla, Taarini Mittal, Tanvi Jain
Chemistry 7 Ananya Anurav, Nandini Agarwal, Heramb Reddy Modugula, Rohan Berry, Saesha Garg, Sanya Garg, Shivaan Sood, Shivaditya Bose, Tanvi Jain, Yashovardhan Gupta
Physics 7 Aarohi Gupta, Abhimanyu Sareen, Ananya Anurav, Heramb Reddy Modugula, Parth Chowdhary, Rohan Berry, Shivam Somani, Soham Vasudeva
Environmental Systems and Societies 7 Aarianna Goswamy, Karam Singh Sikand
Mathematics AA HL 7 Heramb Reddy Modugula, Nandini Agarwal, Rohan Berry, Sanya Garg, Tanvi Jain
Mathematics AA SL 7 Saesha Chawla
Mathematics AI HL 7 Aadya Bhagat, Parth Chowdhary, Ria Innika Bhabu, Soham Vasudeva, Vaibhav Baid, Viraj Sahu
Mathematics AI SL 7 Karam Singh Sikand, Taarini Mittal
Visual Arts 6 Parth Chowdhary

 


HIGHLIGHTS OF THE IBDP CLASS XII RESULT 2020

Our seventh batch of the IBDP have done themselves proud.

HIGHEST POSSIBLE SCORE: 45
School Toppers
Tara Palchaudhuri
45 points
   
 
Yashasvini Gupta
44 points
Ritika Khosla
43 points
   

 

Other students with scores of 40 and above:
 • Aaddya Dubey
 • Ananya Goel
 • Arnav Aggarwal
 • Radhika Gandhi
 • Saad Mohd. Sheikh
 • Senal Thinula Wickramasinghe
 • Ujas Acharya
Results at a glance
Total Number of Students 25
Highest achievable score in IBDP 45
School Highest 45
World Average 29.92
School Average 38
No of Students scoring 40 and above 10
No of students scoring 30 to 39 15
No of students scoring below 30 0
Subject Toppers
Highest Possible Achievable grade 7
Subject
Highest Grade
Name of Students
English Literature 7 Tara Palchaudhuri, Yashasvini Gupta
English Language and Literature 6 Aditya Dargar, Ananya Goel, Aaddya Dubey, Arnav Aggarwal, Radhika Gandhi, Saumya Soni, Vidhi Nayyar
Hindi B 6 Aaddya Dubey, Anshika Gupta, Pulkesh Venkat Prayaga, Radhika Gandhi, Rajveer Ahuja, Sai Manaswini Dhaksharaju , Vanisha Ojha
French B 7 Yashasvini Gupta
Spanish B 7 Aaditya Dargar, Ananya Goel, Ritika Khosla, Tara Palchaudhuri
Spanish Ab initio 6 Arnav Aggarwal, Senal Thinula Wickramasinghe 
Business Management 7 Aaddya Dubey, Arnav Aggarwal, Aryan Rawal, Rajveer Ahuja, Senal Thinula Wickramasinghe
Economics 7 Aaddya Dubey, Ananya Goel, Saad Mohd. Sheikh, Senal Thinula Wickramasinghe, Ujas Acharya
History 6 Aparajita Tyagi, Yashasvini Gupta
Geography 6 Aaditya Dargar, Sai Manaswini Dhaksharaju
Psychology 7 Aparajita Tyagi, Pulkesh Venkat Prayaga, Radhika Gandhi, Ritika Khosla, Saumya Soni, Tara Palchaudhuri, Yashasvini Gupta
Biology 7 Aparajita Tyagi, Pulkesh Venkat Prayaga, Ritika Khosla, Tara Palchaudhuri,  Yashasvini Gupta
Chemistry 7 Arnav Agarrwal, Ritika Khosla, Saad Mohd. Sheikh,  Tara Palchaudhuri , Ujas Acharya
Physics 7 Aaditya Dargar, Ananya Goel, Arnav Agarrwal, Saad Mohd. Sheikh, Ujas Acharya
Environmental Systems and Societies 7 Pranavi Jamwal, Radhika Gandhi, Senal Thinula Wickramasinghe
Mathematics HL 7 Ananya Goel, Arnav Agarwal, Pulkesh Venkat Prayaga, Ritika Khosla, Saad Mohd. Sheikh, Tara Palchaudhuri, Ujas Acharya
Mathematics SL 7 Meyha Bishnoi, Sai Manaswini Dhaksharaju,  Saumya Soni, Senal Thinula Wickramasinghe, Yashasvini Gupta
Mathematical Studies SL 6 Radhika Gandhi, Vanisha Ojha 

 


HIGHLIGHTS OF THE IBDP CLASS XII RESULT 2019
HIGEST POSSIBLE SCORE: 45
School Toppers
Arshiya Sawhney
45 points
       
Karan Dhir
44 points
       
Daksh Gupta
43 points
Inaya Vittoria Khan
43 points
Shashwat Jain
43 points
     

 

Other students with scores of 40 and above:
 • Amna Kapur
 • Anav Jha
 • Devina Chopra
 • Ishaan Goel
 • Reeha Das
 • Sumair Jalan
 • Shriya Agarwal
 • Tejaswi Rawal
Result at a glance
Total number of students
25
Highest achievable score in IBDP
45
Class average
39.12
No of students scoring 40 and above
13
No of students scoring 35 to 39
10
No of students scoring 30 to 34
01
No of students scoring below 30
01
Subject Toppers
Higest Possible Achievable grade 7
Subject
Highest Grade
Name of Students
English Literature
7
Saisha Koul, Inaya Vittoria Khan
English Language and Literature
7
Amna Kapur, Arshiya Sawhney, Devina Chopra
Hindi B
7
Shashwat Jain, Vrinda Kohli
French B
7
Anav Jha, Inaya Vittoria Khan
Spanish B
7
Arshiya Sawhney, Karan Dhir
Spanish Ab initio
6
Katha Rajan
Business Management
7
Ishaan Goel, Shashwat Jain, Sidarth Makar
Economics
7
Amna Kapur, Arshiya Sawhney, Devina Chopra, Ishaan Goel, Shashwat Jain, Sidarth Makar, Sumair Jalan, Karan Dhir, Shria Agarwal, Tejaswi Rawal, Vrinda Kohli
Geography
7
Anav Jha, Daksh Gupta
History
7
Inaya Vittoria Khan
Psychology
7
Sumati Sareen, Inaya Vittoria Khan, Vidur Bhal
Biology
7
Sumair Jalan, Inaya Vittoria Khan, Arshiya Sawhney, Ishaan Goel, Somya Shroff
Chemistry
7
Amna Kapur, Arshiya Sawhney, Devina Chopra, Shashwat Jain, Sumair Jalan, Karan Dhir, Tejaswi Rawal, Daksh Gupta
Physics
7
Reeha Das, Karan Dhir, Daksh Gupta, Anav Jha, Amna Kapur
Environmental System and Societies
7
Trisha Pramanik, Vidur Bhal
Mathematics HL
7
Amna Kapur, Arshiya Sawhney, Karan Dhir, Daksh Gupta, Tejaswi Rawal
Mathematics SL
7
Ishaan Goel, Reeha Das, Shashwat Jain, Devina Chopra, Shriya  Agarwal, Sumair Jalan
Mathematical Studies SL
7
Vedika Himatsingka, Saisha Koul